Informacje o Spółce.

Naszym celem jest dostarczanie profesjonalnych usług finansowych. Usługi kierujemy do uczestników rynku finansowego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz zespół wybitnych i zaufanych fachowców.

Siedziba Paymento Financial S.A. mieści się w Tychach przy ulicy Browarowej 21. Spółka posiada NIP 6462948587 oraz REGON 366160728. Została wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Wydział VIII Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem 0000645612. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000,00 PLN, opłacony w całości. Głównym akcjonariuszem, skupiającym 99,99% akcji, jest Paymento S.A.

Prezesem Zarządu jest p. Andrzej Aleksander Poniński.

Paymento Financial S.A. jest Krajową Instytucją Płatniczą w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych z dnia 9 sierpnia 2011 r., wpisaną do Rejestru Usług Płatniczych pod numerem 46/2017. Działalność Paymento Financial S.A. jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Spółka przyjęła do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego w najszerszym możliwym zakresie. Spółka nie stosuje zasad 8.4 oraz 13.1 ze względu na skalę działalności.

Spółka publikuje Strukturę organizacyjną oraz Politykę informacyjną.